Všechno o německé emisní plaketě

Od roku 2008 mohou německá města legálně označit ekologické zóny, do kterých mají povolen vstup pouze motorizovaná vozidla s emisní plaketou. Tato nálepka se v němčině nazývá Umweltplakette nebo Feinstaubplakette. Starší a znečišťující vozidla na emisní plaketu nárok nemají a vstup do ekologických zón jim bude zakázán.

German Emissions Sticker

Order the German emissions sticker

Objednejte si svoji plaketu

Objednejte si oficiální německou emisní plaketu za pouhých 13.95 €, včetně DPH a nákladů na dopravu.

Více informací o emisní plaketě

Německá emisní plaketa se vydává ve třech barvách: červené, žluté a zelené. Červená plaketa je určena pro nejvíce znečišťující vozidla, žlutá pro středně znečišťující vozidla a zelená pro nejméně znečišťující vozidla.

Colors German Emissions Sticker

Od roku 2021 nemají vozidla s červenou emisní plaketou vstup do ekologických zón v Německu povolen. Z toho důvodu se červené plakety již neprodávají. Vozidla se žlutou plaketou j sou povolena pouze v ekologické zóně Neu-Ulm v Bavorsku. Jestliže se nechystáte navštívit Neu-Ulm, nákup žluté plakety se nevyplatí.

Na druhou stranu, vozidla se zelenou plaketou mohou vjet do všech ekologických zón v Německu. Tuto zelenou emisní plaketu je třeba zakoupit jestliže plánujete navštívit německá města s ekologickou zónou.

Podmínky pro získání zelené emisní plakety

Nárok na zelenou plaketu mají následující vozidla:

Upozorňujeme, že roky uvedené v závorkách jsou pouze informativní a závisí na výrobci. Například vozidlo se vznětovým motorem z roku 2006 může již splňovat požadavky EURO 4, zatímco jiná vozidla z roku 2006 nebo později je splňovat nemusí. To je často případ obytných automobilů a obytných přívěsů.

U většiny osvědčení o registraci vozidla vydaných v Evropské unii je emisní norma uvedena v bodě V. Kategorie vozidel (M1, M2, M3, N1, N2 nebo N3, jak je uvedeno výše) je uvedena v bodě J a druh paliva v položce P. Položka B uvádí datum prvního přijetí.

Order the German emissions sticker

Objednejte si svoji plaketu

Objednejte si oficiální německou emisní plaketu za pouhých 13.95 €, včetně DPH a nákladů na dopravu.

Kdy není emisní plaketa nutná

Kromě místních výjimek, o které mohou žádat pouze obyvatelé ekologických zón, existují i obecné výjimky. I když vaše vozidlo nemá nárok na emisní plaketu, i přesto můžete vjet do ekologické zóny, jestliže:

Mezi vozidla, která nikdy nepotřebují emisní plaketu, patří motocykly, mopedy, skútry, zemědělské stroje, policejní automobily, hasičské vozy a sanitky. Tato vozidla, i když nejsou registrována v Německu, mohou do německých ekologických zón vjíždět bez omezení.

Ekologické zóny v Německu

Map with all low-emission zones in Germany

Ekologická zóna v Německu je zóna, do které mohou motorizovaná vozidla vjíždět pouze s emisní plaketou. V Německu se tyto zóny nazývají Umweltzone, což se překládá jako ekologická zóna. V roce 2023 má Německo 52 ekologických zón zahrnujících více než 70 měst. Většina z nich se nachází ve státech Bádensko-Württembersko a Severní Porýní-Vestfálsko. Přehled včetně mapy se všemi zónami naleznete na této stránce.

Umweltzone

Začátek ekologické zóny je označen značkou vlevo. Značka vpravo označuje konec ekologické zóny. Nezapomeňte, že tyto značky nemusí být umístěny podél všech silnic vedoucích do ekologické zóny a z ní.

Časté dotazy

Níže zodpovíme několik častých dotazů ohledně německé emisní plakety. Chcete-li získat více informací o způsobu objednávky, přejděte na konec této stránky.

Kde mohu německou emisní plaketu koupit?

Emisní plaketu můžete v Německu zakoupit u společností provádějících technickou kontrolu, například DEKRA, A.T.U a TÜV. Emisní plaketu si lze zakoupit on-line, například prostřednictvím našeho objednávkového formuláře.

Jak vysoká je pokuta v případě absence emisní plakety?

Pokud vjedete do ekologické zóny bez německé emisní plakety nebo se starší červenou či žlutou plaketou, bude vám udělena pokuta ve výši 100 €.

Která německá města mají ekologickou zónu?

Podívejte se na mapu na této stránce a prohlédněte si seznam všech ekologických zón v Německu.

Potřebuji emisní plaketu na dálnici?

Ne, emisní plaketa není na německých dálnicích vyžadována, a to ani v případě, že dálnice vede skrz ekologickou zónu.

Má ekologická plaketa expiraci?

Dokud se nezmění vaše poznávací značka a vozidlo, platnost německé emisní plakety nekončí. Pokud se vaše poznávací značka změní, je třeba nová plaketa. Rovněž není možné přenést poznávací značku s plaketou na jiné vozidlo.

Novou plaketu je třeba koupit i v případě, že poznávací značka na vaší plaketě již není čitelná, například z důvodu poškození slunečním světlem.

Kam se plaketa umístí?

Plaketu připevněte na vnitřní stranu čelního skla tak, aby zvnějšku bylo možné vidět zelenou část a číslo poznávací značky. Nejlepší místo je po pravé straně čelního skla, z pohledu řidiče.

Mohu použít svoji emisní plaketu z jiné země?

Za účelem zmírnění znečištění vzduchu zavedlo emisní plakety i několik dalších evropských zemí. Bohužel, tyto plakety v Německu neplatí.

Potřebuji emisní plaketu na vůz z půjčovny?

Ano, emisní plakety jsou povinné i na vozech z půjčoven vozidel. Pokud si najmete vůz v německé ekologické zóně nebo její blízkosti, emisní plaketu již bude mít. V případě pochybností nebo pronájmu v místě, které není v blízkosti ekologické zóny, se zeptejte společnosti, která vám vůz pronajímá.

Informace o způsobu objednání

Pokud si německou emisní plaketu objednáte prostřednictvím našeho objednávkového formuláře, vaše žádost bude zkontrolována během jednoho pracovního dne. V případě, že vaše vozidlo bude shledáno oprávněným, plaketa vám bude zaslána domů poštou. Jestliže vozidlo nebude shledáno oprávněným, plaketa vydána nebude a peníze vám vrátíme. To, zda má vaše vozidlo nárok, zkontrolujte zde.

Czech Republic

Abyste mohli požádat o emisní plaketu, je třeba na stránku s objednávkou nahrát kopii registračního listu vašeho vozidla. Viz příklad na obrázku výše. Vaše poznávací značka (A), datum prvního přijetí (B), identifikační číslo vozidla (E), kategorie vozidla (J), druh paliva (P) a emisní norma (V) musí být jasně viditelné.

Order the German emissions sticker

Objednejte si svoji plaketu

Objednejte si oficiální německou emisní plaketu za pouhých 13.95 €, včetně DPH a nákladů na dopravu.

Více informací naleznete na naší stránce s častými dotazy a dotazy ohledně objednávky nebo nám zašlete e-mail. Připomínáme, že ostatní stránky na tomto webu jsou v angličtině a že otázky budou zodpovězeny také pouze v anglickém jazyce.

This page was last modified on